dimarts, 20 de desembre de 2011

Ja hi ha pressupost pel 2012!Ha costat, però finalment ja hi ha avantprojecte de pressupost per l’any 2012 al Departament de Salut.

Es tracta d’un pressupost que redueix en un 4,7% el pressupost inicial del 2011, i del que no sabem quina reducció representa en termes reals és a dir comparat amb el tancament del pressupost d’aquest any.

El conseller Mas Colell ha presentat avui a la Presidenta
del Parlament l'avantprojecte de pressupostos pel 2012  

Tal com es desprèn de la informació passada al Consell de Direcció del CatSalut  aquest 4,7% es pot reduir fins a un 1,6% si s’acompleixen determinats supòsits per aquest any 2012. Aquests temes que podrien millorar el pressupost estan relacionats amb comptabilitzar com a  menys despesa algunes de les mesures correctores empreses al llarg de l’any 2011 i que impliquen recurrències en menys pel 2012, per un import de 157 milions d’€; també es compta amb una reducció de les despeses de 49 milions d’€ com a conseqüència del impacte de les mesures preses pel govern  en la gestió de la Funció Pública per aquest 2012; finalment s’incorporen 81 milions d’€ provinents del tiquet moderador per les receptes mèdiques que el govern vol implementar. Si tot això es compleix, el pressupost del Departament de Salut pel 2012 baixaria només un 1,6% respecte al pressupost inicial del 20


Si volem ser seriosos convindrem que la reducció real dels pressupostos inicials del 2012 respecte del 2011 estarà compresa entre aquest 1,6% i el 4,7%. Com més rigorosa sigui la gestió del departament més propers estarem del 1,6%. Per contra, si continuen les bosses d’ineficiència actuals i el departament no ho corregeix és probable que la reducció real del pressupost s’apropi molt al 5%. 

Sembla que el compromís del conseller Ruiz de no retallar més
 ni tarifes ni activitat serà veritat aquest any 2012

Pel que fa a l'assignació per càpita dels pressupost  es constata que el pressupost 2012 ens fa tornar a les xifres dels anys   2006-2007 

En dies posteriors avaluarem amb una mica més de detall aquest avantprojecte de pressupost. Pel moment i a tall de resum, avanço aquests aspectes:

Assignació al CatSalut:                                              8.505.357.160,53 €
D'aquesta assignació al CatSalut, correspon a l'ICS:    2.657.868.315,19 €

A banda d'aquests ingressos, l'avantprojecte de pressupost del Departament de Salut preveu que el Catsalut recapti altres 1.100.500 €, i l'ICS pel seu compte en assoleixi 70.000.000 € més, sense especificar d'on ni com.

A més el pressupost 2012 preveu:   

Reducció real d’un 4,7% respecte al pressupost inicial del 2011
Reducció d’un 0,9% (37 milions d’€) en la partida de contractes amb proveïdors
Només l’ICS ell sol es menja un 31,25% dels recursos assignats al CatSalut
El Propi Departament de Salut, descomptant ICS i CatSalut, es fon ell tot sol 180 milions d’€ en agències, programes, estructures, etc. (un 2% del pressupost).

Són molts temes a comentar que mereixen per la seva importància una reflexió al voltant de la seva aplicabilitat. Ho abordarem els propers dies.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada