dissabte, 29 d’octubre del 2011

El Banc de Sang i Teixits de Catalunya: història d’un èxit
La setmana passada vaig tenir ocasió de visitar la nova seu del Banc de Sang i Teixits de Catalunya. Em va mostrar les flamants instal·lacions en Ramon Pau Pla. És un edifici  impactant per les seves dimensions, per la seva modernitat, per la tecnologia d’avantguarda que incorpora, per l’amplitud d’espais, per la seva lluminositat, per l’estalvi energètic degut als sistemes d’aprofitament de la llum  natural etc.  Em va impressionar.

La nova seu Banc de Sang i Teixits de Catalunya

Vaig conèixer al Dr. Pla al juny de l’any 1982. Llavors ell era cap del servei d’Hematologia de l’Hospital General Moscardó que era l’hospital de la seguretat social a Lleida. El nom de l’hospital va durar tan poc com la permanència d’en Ramon Pau Pla com a cap de servei atès que al setembre d’aquell mateix any en Pla assolia la Direcció Mèdica de l’Hospital que va passar a denominar-se Hospital de Lleida primer i Hospital Arnau de Vilanova una mica més tard. 

El Dr. Pla va ser director mèdic de l’Hospital Arnau de Vilanova fins l’any 1987 quan va ser nomenat director del Banc de Sang de l’Hospital Vall d’Hebron. Va ocupar aquest càrrec fins l’any 1993, quan va accedir a la gerència de l’Hospital General de la Vall d’Hebron fins el 1999 any en el que va voler fer una incursió novament per la seva terra i fou elegit gerent de l’Arnau de Vilanova de Lleida. A l’any 2002 va ser nomenat altre vegada director gerent del Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST).

He seguit molt d’a prop la carrera del Dr. Pla i puc afirmar que tot el que ha aconseguit ho ha fet per mèrits propis i amb el seu esforç personal. Recordo que sent ell gerent de l’Hospital General de la Vall d’Hebron, ja estava treballant en la idea de creació d’una empresa pública que gestionés a nivell de Catalunya tota la problemàtica dels bancs de sang quan l’ICS tot just havia començat a unificar en un de sol els seus diferents bancs de sang.


A l'esquerra de la imatge en Ramon Pau Pla  

L’empresa pública va ser creada al 1995. El Dr. Pla en va ocupar la gerència l’any 2002 al tornar a Barcelona després del seu periple lleidatà, i novament va començar a deixar córrer la imaginació. En aquesta ocasió el seu objectiu va ser aconseguir una nova seu pel banc de sang. Hem de recordar que a l’any 92 la primera seu del Banc de Sang va ubicar-se als baixos de l’edifici anomenat “Palau de la Bactèria”  que el Dr. Arcalís volia dedicar en exclusiva a laboratori de microbiologia a Vall d’Hebron. Algú va decidir  que els baixos de l’edifici valia la pena dedicar-los al Banc de Sang tot i les dificultats que implicava el canvi d’us d’un edifici que ja s’havia començat a construir. Finalment tot es va poder arreglar satisfactòriament per tothom.

El Dr. Pla és doncs l’artífex principal del que avui és el Banc de Sang i Teixits de Catalunya tal com està estructurat. Certament no és l’únic responsable del procés però si el més important; els Drs., Argelagués, el gironí Dr. Profitós així com també en un inici el Dr. Rafael Manzanera hi han tingut participació, però  sens dubte en Ramon Pau Pla és qui ha estat capaç de materialitzar una idea que salvant totes les dificultats que han anat apareixent ha pogut convertir en realitat allò que en un inici semblava impossible.

Des del primer repte que fou reconvertir les germandats de donants de sang, per incorporar-les i diluir-les en el si dels bancs de sang de manera que la promoció de la donació fos pròpia dels bancs de sang, fins la unificació dels diferents bancs de sang de l’ICS en un de sol salvant tots els personalismes que hi havia pel mig, i la progressiva incorporació  d’altres bancs de sang com el de Sant Pau – Creu Roja (que s’havien unificat abans entre ells amb la participació  decisiva del Dr. Profitós) o el de la Mútua de Terrassa, o la última incorporació, la del Banc de Sang del Clínic. Tot aquest procés ha estat llarg i feixuc però l’èxit final segur que compensa a tots els que hi han tingut un paper determinant i entre ells sens dubte en Pau Pla.Avui el BST comporta un ampli ventall d’activitats moltes de les quals s’han incorporat a la seva oferta aquests últims temps. Està dividit en 5 divisions: la de Sang, la de Teixits, la Diagnòstica, la de Coagulopaties Congènites  i la de Teràpies Avançades.

En la divisió de Sang s’hi inclou l’Equip de Promoció, Els Equips mòbils, El Laboratori de Seguretat Transfusional, El processament de la sang, La producció d’hemo derivats, L’emmagatzematge intel·ligent i la Transfusió dels productes sanguinis.

També incorpora El Banc de sang de Cordó Umbilical, La Unitat de Progenitors per obtenir cèl·lules progenitores de medul·la òssia, el Banc de Llet Materna, i el BioBanc, que proveeix a la comunitat científica de materials biològics.


La Divisió de teixits incorpora els Teixits Oculars i els derivats biològics, el Banc de l’Aparell Locomotor i els derivats biològics, el Banc de Pell, el Banc de Cardiovascular (vàlvules i artèries) i el Banc de semen i teixit endocrí (paratiroides i ovari)

La Divisió de Diagnòstics inclou els Laboratoris de Immunohematologia i Immunobiologia.

Per la seva banda la Divisió de Coagulopaties Congènites coordina i gestiona els serveis d’hemofília de Catalunya.

Finalment la Divisió de Teràpies Avançades (Xcelia) desenvolupa medicaments cel·lulars i d’enginyeria tissular personalitzats i segurs.

No és usual trobar aquest nivell d’eficiència en el nostre país. Enhorabona a tots els que ho han fet possible, i en especial a Ramon Pau Pla.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada