dimecres, 23 de maig de 2018

Milloren notablement les llistes d’espera a Catalunya


A Catalunya, aquests últims 12 mesos s’ha operat una mitjana diària de 1500 pacients. Un 95% de les intervencions quirúrgiques es fan dins dels temps garantitsEn el període maig 2017-abril 2018, el nombre de persones en llista d’espera quirúrgica disminueix en un 10,4%; el de persones que esperen per accedir a  consultes externes es redueix en 13,4%; i les llistes d’espera per a proves diagnòstiques baixa un 15,6%.Catalunya és la única comunitat de l’Estat que ofereix dades obertes actualitzades mensualment i prèviament auditades. Un exercici de transparència que mostra l’èxit d’un pla concebut per millorar els serveis oferts a la població.D’acord a l’últim informe del CatSalut sobre llistes d’espera, la millora en el període maig 2017-maig 2018 és molt significativa, com a conseqüència de la posada en marxa del Pla de Xoc contra les llistes d’espera. Ara, quan fa tot just un any de l’inici del Pla de Xoc, en un clar exercici de transparència el CatSalut ret comptes de la feina feta.

La millora de les llistes d’espera és molt significativa en pràcticament totes les línies d’actuació: 
  • El temps d’accés a consulta externa mesurat amb dies d’espera es redueix un 43,4%
  • El temps d’espera per a proves diagnòstiques mesurat amb dies d’espera es redueix en un 40%

Aquesta reducció en els temps d’espera ha comportat una reducció de totes les  llistes d’espera:
  • Una reducció del 10,4% del nombre de persones que esperaven una intervenció quirúrgica
  • Una reducció del 13,4% del nombre de persones que esperaven accedir a consulta externa 
  • Una reducció de 15,6% del nombre de persones que estaven esperant per una prova diagnòstica
  • Cal ressaltar que el sistema sanitari públic català ha operat aquests últims 12 mesos una mitjana diària de 1500 persones   

Aquesta millora també s’ha manifestat en els temps d’espera per a intervencions quirúrgiques que s’ha disminuït de mitjana den 29 dies. Els pacients en espera de ser intervinguts s’ha reduït en un 10,4% i el 95% del les persones que estan esperant per ser intervingudes  estan dins dels terminis de temps garantits.

Tot això ha estat possible gràcies a un notable augment de l’activitat, que ha permès fer un 8,1% més d’intervencions. En el període 2011-2018 l’activitat quirúrgica s’ha incrementat un 22,1%. 

Fins aquí les dades; però cal fer una lectura de com s’han aconseguit aquestes dades. Aquests resultats són conseqüència dels esforços fets per el departament de Salut aquests dos últims anys, des que es va començar a desplegar al Pla integral per a la millora de les llistes d’espera i en especial des que gràcies als pressupostos de l’any 2017 el programa es va poder dotar amb recursos econòmics addicionals. 

Més enllà de les dades és important destacar l‘esforç de transparència que estan duent a terme el departament de Salut i el CatSalut, oferint dades obertes cada mes, i assegurant la qualitat de la informació a través d’un sistema d’auditories de la informació facilitada per els centres. Aquestes auditories es van iniciar primer en pla pilot, per anar-les generalitzant després fins a 38 centres que ja estan auditats. A finals d’any està previst que les informacions facilitades per tots els centres del SISCAT pel que fa a l’activitat quirúrgica hagi estat prèviament auditada. Cal destacar també que aquest compromís amb la transparència va ser assumit pel conseller Comin al Parlament de Catalunya al febrer del 2016, i des de llavors ençà s'està duent a terme d'una manera força evident.   

Val a dir que cap altre comunitat a l’Estat espanyol port aportar unes dades tant fiables com les que Catalunya posa a disposició dels seus ciutadans. És el fruit de la feina ben feta per un excel·lent equip de treball. Tant de bo que algunes decisions polítiques de futur no el malmetin.          

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada