divendres, 25 de maig de 2018

L’aliança estratègica ICS-IAS a Girona: una fórmula d’èxit (I)No només en surten beneficiades les dues institucions sinó que qui més hi guanya són els ciutadans a través d’una sanitat més eficient i de més qualitat. 
Una gerència única per les dues institucions és la clau d’una col·laboració que permet aprofitar les fortaleses de cada institució en benefici de l’eficiència conjunta dels serveis sanitaris públics de les comarques gironines. La sanitat pública gironina continua avançant a nivell qualitatiu tot i que la discussió sobre la ubicació final del nou Hospital Josep Trueta resta ancorada entre els extrems Nord i Sud de la capital gironina. Malgrat aquesta indefinició, les autoritats sanitàries locals s’han marcat l’objectiu de facilitar a la població de referència una sanitat de qualitat que permeti un nivell de resolució elevat i reduint per tant els trasllats a Barcelona a allò estrictament indispensable. En la base per assolir d’aquest objectiu hi ha l’aliança estratègica entre l’ICS de Girona i l’empresa pública Institut d’Assistència Sanitària (IAS) de Girona, depenent del CatSalut.

Aquesta aliança estratègica iniciada ja fa alguns anys, es va constituir formalment el dos de gener del 2016, amb la signatura del corresponent conveni que tenia per objectiu que les dues entitats es prestessin suport mutu per tal de poder assolir entre les dues un alt nivell d’eficiència en la prestació dels serveis assistencials. Era com una mena de resposta local a les dificultats derivades de les retallades. El primer pas que es va donar va ser el d’unificar les dues gerències de manera que un gerent únic pogués coordinar les dues activitats. El segon pas, també molt important fou el d’unificar els sistemes d’informació per aconseguir que les dues institucions “parlessin” el mateix llenguatge pel que fa a l’intercanvi d’informacions assistencials, econòmiques o de qualsevol tipus. Aquesta gerència única l’exerceix avui el Dr. Joaquim Casanovas, de llarga trajectòria en el sector sanitari català on ha exercit entre altres càrrecs la gerència de l’ICS.

Aquesta aliança estratègica entre l’ICS i l’IAS ja havia començat a prendre forma abans de l’arribada del Dr. Casanovas a la direcció, quan la gerència única va ser exercida per el Dr. Vicenç Martínez Ibáñez que avui en dia és el gerent de l’Hospital Vall d’Hebron. Aquella idea inicial va anar agafant forma i ha estat aquests darrers anys quan s’ha consolidat de manera que sembla irreversible, amb la posada en pràctica d’altres decisions complementàries. 

El procés de coordinació entre els centres, ha implicat per exemple que el dos hospitals de la comarca del gironès hagin centralitzat tot el procés analític en un sol laboratori, molt modern, ubicat a les dependències del Parc Martí Julià, on també hi ha entre altres  dispositius sanitaris l’Hospital Santa Caterina, sense que això hagi comportat cap problema a l’Hospital Trueta, que manté un laboratori d'urgències. De fet, treure els laboratoris dels centres hospitalaris és una experiència que ja s’ha dut a terme anteriorment a Terrassa, on la Mútua i l’Hospital de Terrassa han constituït també un laboratori conjunt que processa tota l’analítica d’aquests dos hospitals més la que es deriva de les ABS de primària que aquests dos centres vallesans gestionen. En el cas de Girona, la primària de l’ICS així com la primària gestionada per l’IAS també s’han integrat a aquest laboratori únic. 
    
A, banda de l’analítica, la majoria de serveis assistencials dels dos hospitals s’han integrat de manera que entre ells es produïssin sinèrgies que beneficiessin a la població i augmentessin l’eficiència global dels recursos sanitaris de Girona. Així és com han quedat estructurats:

El Dr. Joaquim Casanovas és el gerent únic
de les dues institucions ICS i IAS 
Serveis centralitzats: Unitat de Documentació Mèdica i Codificació Clínica, Anatomia Patològica, Laboratori d’Anàlisis Clíniques

Serveis Mèdics no troncals en els que l’ICS dona suport a l’IAS: Cirurgia vascular, Cardiologia, Urologia, Digestiu, Cirurgia Pediàtrica, Endocrinologia, Pneumologia, Otorinolaringologia, Neurologia, Cirurgia Plàstica, Medicina Intensiva i Reumatologia.

Serveis Mèdics no troncals, en els que l’IAS dona suport a l’ICS: Salut Mental, Cures Pal·liatives sociosanitàries i Subaguts.

Finalment, hi ha un conjunt de serveis troncals en els que cada hospital té la seva pròpia estructura: Farmàcia (no s’ha unificat per raons de tipus legal), Cirurgia General, Ginecologia i Obstetrícia, Medicina Interna, Traumatologia i Pediatria. 

Cal destacar que per arribar a aquesta determinació del lideratge dels serveis assistencials, el criteri que s’ha seguit han estat el de respectar que aquella institució amb serveis més consolidats doni suport a aquella que o bé no disposava d’aquell servei, o bé el servei no estava del tot consolidat.  

(Continuarà...)  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada