dissabte, 2 d’abril de 2016

El decret de “prescripció infermera” pren cos

El Departament de Salut i el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya mostren sintonia i visualitzen la seva entesa en el que ha de ser el decret de prescripció infermera de Catalunya


El decret català pretén aconseguir seguretat jurídica per la prescripció infermera, intentant no col·lidir amb el Reial Decret estatal, per evitar posteriors problemes de legalitat.    El Departament de Salut ha anunciat un preacord amb representants del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermeres de Catalunya  per tal que es pugui disposar d’un decret propi de la Generalitat de Catalunya, que doni cobertura a infermeria sobre la indicació autònoma i la prescripció col·laborativa de medicaments i amb l’objectiu que aquest decret pugui ser operatiu quan abans millor. Aquest preacord culmina mesos de feina iniciada durant el mandat de Boi Ruiz al front de la conselleria de Salut i pretén donar una resposta positiva a la situació creada pel decret estatal que deixava a les infermeres sota una gran inseguretat jurídica quan exercia funcions per les quals està perfectament preparada, i a més ha dut a terme durant molts anys.

El preacord es configura al voltant de tres eixos:

El primer és la no obligatorietat de disposar de cap acreditació concreta per poder indicar medicaments i productes sanitaris no subjectes a una prescripció mèdica. (indicació autònoma sense cap condicionant)

El segon fa referència a facilitar la prescripció col·laborativa dels productes farmacèutics subjectes a prescripció en la que es considera que a Catalunya els equips assistencials estan treballant ja d’acord a uns protocols i guies de pràctica clínica que donen validesa i suport a aquestes actuacions assistencials una vegada autenticats pels metges. Sembla que en aquest cas farà falta però haver adquirit uns determinats coneixements que caldrà acreditar davant de l’autoritat sanitària de Catalunya.

El tercer eix consisteix en la creació  d’una comissió de Pràctica Assistencial que vetllarà per identificar en quins àmbits assistencials s’ha de disposar d’aquests protocols, i garantir que l’elaboració dels mateixos i el seu us,  respongui a uns criteris harmonitzats i  a unes pautes comunes.

El conseller Comin es va afanyar a explicar que el decret català, una vegada aprovat, no entrarà en col·lisió amb el marc jurídic vigent (el reial decret estatal) i que el que realment es pretén és donar cobertura jurídica a unes pràctiques assistencials que a Catalunya es venen realitzant des de fa molts anys. Per tal que el decret pugui tenir una llarga vigència s’intentarà aconseguir el màxim consens possible en la seva redacció. Per això intentaran que el col·lectiu mèdic pugui implicar-se també en la seva  redacció.  

En principi, i segons es desprèn d’una nota feta pública pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, tal com s’està enfocant aquest decret sembla que no hi hagi d’haver excessius problemes per aconseguir aquest consens. Vegin sinó una part del contingut de la nota del Col·legi de Metges:

“...Per tot això, conscients que treballem conjuntament amb l’objectiu prioritari de procurar la millora de la salut de les persones, ens hem ofert al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de que de forma conjunta i coordinadament, i sempre amb respecte a les competències de cada professió, puguem fer propostes organitzatives i de normativa autonòmica que pugui donar solució satisfactòria a la confusió existent.”  
              
Per la seva banda el Col·legi d’Infermeres i Infermers  de Catalunya, també ha valorat molt positivament aquest preacord al que s’ha arribat. Per tot plegat doncs, sembla que les possibilitats d’acabar assolint un document de consens són altes, si més no, això és el que es deriva dels posicionaments inicials de les parts. 

El conseller Comin ha volgut explicar el preacord assolit en la comissió de Salut del Parlament de Catalunya en el primer punt de l’ordre del dia atès que considera de màxima importància resoldre la inseguretat jurídica que afecta a infermeres i infermers amb el marc legal actual. En la seva intervenció el conseller Comin s’ha reivindicat a si mateix per d’haver fet seves les peticions de les infermeres, ha fet un recull cronològic de les diferents actuacions dutes a terme després de la seva arribada a la conselleria en aquest àmbit i obviant els treballs previs duts a terme pel conseller Ruiz, però sense aportar cap novetat al que ja es coneixia sobre aquest tema.


Ben mirat però, la única aportació diferenciadora i de pes de la proposta de decret català, respecte al Reial Decret estatal, està en el fet que el decret català eliminarà l’acreditació en la prescripció autònoma de les infermeres. La resta del decret, vindrà a ser molt similar al que estableix la normativa estatal, amb alguns matisos diferenciats i convertint a l'àmbit català el que el Reial Decret estableix a nivell estatal.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada