divendres, 8 d’abril de 2016

David Elvira visita de nou el CSSC


Volen donar novament joc al Consorci de Salut i Social de Catalunya


Aquesta entitat somorta des de fa ja algun temps per no haver sabut redefinir el seu espai en la sanitat pública catalana, sembla que es vol que recuperi aquell paper clau que havia tingut fa anys en el sistema sanitari català. 


David Elvira ha assistit en aproximadament 15 dies a dos actes del CSSC. El primer va ser el dia 16 de març en ocasió de l’assemblea general de la institució i l’altre va ser la setmana passada quan David Elvira va explicar als membres de les Comissions Permanent i de Gestió del Consorci, les línies mestres dels plans  d’actuació del Departament de Salut per aquest any 2016.

El CSSC (abans CHC) temps enrere havia tingut un paper molt significatiu en la sanitat pública catalana,  i per la pèrdua de lideratges importants aquest paper va anar minvant fins el punt que fa uns tres anys es va començar a rumorejar una possible fusió amb UCH. Tanmateix aquests intents de fusió (que hi van ser) van acabar en no res, i el CSSC va continuar el seu procés de pèrdua de pes específic, desapareixent inclús del Consell de Direcció del CatSalut, on ara ha estat reintegrat per voluntat del Sr. David Elvira. Ara sembla que els nous aires imperants al departament de Salut volen recuperar aquell CHC que havia jugat un paper tan brillant en la nostra sanitat, i segurament per això, el director del CatSalut David Elvira, els ha donat un clar recolzament assistint en un curt marge de temps a l’assemblea general del CSSC i a la sessió conjunta de les seves comissions Permanent i de Gestió. No sé si se’n sortiran en el seu intent de tornar a posar en valor al CSSC perquè per aconseguir-ho cal, a banda del recolzament institucional (aquest sembla que hi és), un lideratge intern i una visió estratègica l’existència de les quals no semblen tan evidents. Amb un president que va fer un “Abelló” per poder continuar en la presidència, i una direcció general massa absolutista, la riquesa intel·lectual, i el coneixement de la institució rau en les aportacions dels gerents de les entitats associades, en els seus equips de gestió, i en els serveis tècnics del propi consorci. Es rumoreja que per aportar una certa saba nova a l’entitat, des de les altes instàncies del departament de Salut s’hauria pensat en una mena de presidència dividida en dos períodes de dos anys, i que cada un d’aquests períodes tingués un president diferent, però no sembla que aquesta alternativa hagi de millorar massa l’estat actual de l’entitat.

A banda d’aquestes elucubracions sobre el futur del CSSC, el que si que és evident és que les sengles visites de David Elvira al Consorci han estat força positives atès que el seu discurs i els seus plantejaments han tranquil·litzat i força a la majoria de gerents, rebaixant per tant, els temors derivats de determinades declaracions públiques d’alguns responsables polítics. En la seva intervenció, David Elvira va reforçar la idea de que no es tracta de construir un nou model sanitari, sinó de definir de nou el model. Frase ja repetida i que malgrat tot, ben analitzada pot conduir a una certa confusió, però que en definitiva explica que l’objectiu consisteix a introduir determinats retocs, més o menys profunds en el conjunt del model sanitari català.

En referència a l’expulsió de la Clínica del Vallès i de l’Hospital General de Catalunya del SISCAT, David Elvira va precisar que en realitat aquests centres “han estat expulsats del club en el que mai haurien d’haver entrat”. Tanmateix se’ls continuarà comprant activitat, i aquesta expulsió no tindrà cap repercussió contractual. L’actual equip directiu del departament de Salut està compromès en mantenir l’essència del model i per tant aquesta decisió presa en aquests centres d’aguts no és extrapolable ni al sociosanitari ni a la salut mental.

També va parlar de tres nous Plans Estratègics que tampoc són novetat atès que ja havien estat anunciats anteriorment pel conseller Comin. Es tracta del Pla Estratègic de l’atenció primària, de reforma contínua i atenció integrada social i sanitària, del Pla Estratègic director d’Urgències i del Pla de Xoc d’equipaments tecnològics.

David Elvira es va referir a l’activitat privada en centres públics, manifestant que “no és desitjable, però tenint en compte les dificultats per manca de finançament no hi posarem obstacles”. Fins i tot va comentar la possibilitat de refer la instrucció 5/15 del CatSalut que regulava aquesta pràctica en els centre públics, i que va ser derogada a instàncies del Parlament.

També va donar una mala notícia pels gerents quan va informar que l’1% de pujada salarial establert per aquest 2016 per funcionaris estatutaris i personal laboral al servei de l’Administració de la Generalitat no es repercutirà a la tarifa, fet que sens dubte generarà controvèrsia. Semblaria que hi han arguments per poder defensar que aquest 1% s’ha de repercutir a les tarifes. Sincerament opino que amb aquest tema encara no s’ha dit la última paraula. 

David Elvira va cloure la seva intervenció posant molt d’èmfasi en el treball en xarxa, que més enllà del que ja s’ha avançat a molts territoris de Catalunya caldrà veure quines propostes el CatSalut posa sobre la taula. Ho seguirem  


Finalment i com a objectius de legislatura, David Elvira va comentar que el departament es planteja la necessitat d’aconseguir el màxim consens possible per elaborar una nova Llei de Salut i Social de Catalunya, constituir una agència catalana del medicament del tipus de la britànica “NICE”, i la transposició a la realitat catalana de la nova normativa europea sobre contractació pública pels serveis a les persones.  


Cap comentari:

Publica un comentari