dissabte, 25 d’octubre del 2014

Hi haurà conveni col·lectiu del sector sanitari?


Sembla que pel conveni sociosanitari no hi han d’haver excessius problemes


En canvi el conveni col·lectiu que hauria d’integrar a més del sociosanitari, l’atenció primària, l’especialitzada i la salut mental,  sembla encallatCom que la situació és prou complicada, intentaré explicar com s’ha arribat a l’estat actual d’acord a com s’han anat produint els fets. Recordarem que ara fa un any aproximadament es va signar el conveni col·lectiu sociosanitari del qual en van  quedar despenjats els hospitals d’aguts, l’atenció primària concertada i la salut mental. Aquestes institucions han capejat el fet de no disposar d’un referent legal que regules les relacions laborals gràcies a diferents procediments: alguns (pocs) tenien el seu propi conveni; d’altres van fer acords d’empresa amb els seus comitès d’empresa, i d’altres es van acollir de comú acord amb els comitès, al conveni sociosanitari. Per tant, a hores d’ara hi ha un sol conveni col·lectiu vigent, el sociosanitari, que acaba la seva vigència a 31 de desembre.

Aquest conveni, tal com ja vaig comentar en aquest blog, va ser denunciat per les patronals i es va constituir la mesa negociadora que segons fonts properes a la negociació, sembla que tenen una acord bastant enllestit. Per tant, el conveni sociosanitari, si no passen coses rares, estaria ben encaminat i això permetria al sector sociosanitari començar l’exercici 2015 amb un marc de referència en l’àmbit laboral. Segons aquestes fonts els acords són força similars als del conveni vigent, atès que es manté la reducció salarial del 5% acordada pel mediador doncs aquest no aprecia canvis en les condicions que van determinar aquella rebaixa salarial. Semblaria també que les DPO continuarien lligades a l’equilibri pressupostari i financer de l’empresa, i potser s’incrementaria la jornada laboral en un dia, bé per reducció de les hores anuals, bé per assignar un dia més per assumptes propis. Tot això són especulacions, però sembla que podria anar per aquí.

Pel que fa al conveni col·lectiu ampli, el que hauria de regular les relacions laborals tant al sociosanitari coma a la resta de branques de l’assistència sanitària enumerades abans, la situació és força complicada. Tot i que no hi ha cap mesa negociadora formalment constituïda sembla que s’han produït freqüents reunions entre els sindicats i les patronals tendents a elaborar un conveni que resolgui la incertesa jurídica que es crearà a partir del 31 de desembre que és la data en la que perden vigència els acords d’empresa negociats l’any passat. D’aquestes reunions hi ha acords assolits, que haurien de facilitar un pacte ràpid una vegada es constituïssin formalment les mesos negociadores. Tanmateix aquests últims dies ha passat coses que posen en risc la possibilitat d’assolir un acord.

Aquesta és la cronologia dels fets: fa uns dies un sindicat (sembla que UGT), va al·legar que “necessitava més temps” per poder assimilar el fet de signar un conveni en el que no podia presentar masses triomfs als seus associats, i això unit al fet que l’alta direcció del sindicat tampoc veia amb bons ulls que es facilités un pacte la signatura del qual podia beneficiar d’alguna manera la imatge del govern de la Generalitat. Dies més tard d’aquesta passa enrere de la UGT, una de les patronals (UCH) va enviar una circular als seus associats en la que els recomanava  que comencessin a negociar de nou els pactes d’empresa als que havien arribat l’any passat si no es volien trobar a 31 de desembre sense marc regulador de les seves relacions laborals. Finament, avui divendres 24 d’octubre la patronal CAPSS, sense tenir pel moment la majoria de la part empresarial de la mesa, ha convocat a la resta de patronals i als sindicats a iniciar formalment les converses que portin a la signatura del “primer conveni col·lectiu de treball dels centres que pertanyen a les xarxes d’internament i de centres i serveis sanitaris d’àmbit atenció primària d’utilització pública de Catalunya”. Aquesta convocatòria ha estat feta pel dia 29 d’octubre.  

El fet en si comporta interrogants. Perquè CAPSS ha hagut de fer aquesta convocatòria en solitari? Si el conveni sociosanitari va ser denunciat per totes les patronals, com és que ara UCH en concret no s’adhereix a demanar que es constitueixi aquesta mesa?  Quines són les raons que ho justifiquen? I a partir d’aquí la imaginació és lliure. Tanmateix valdria la pena analitzar algunes hipotètiques causes que poden haver originat aquesta situació:

Hipòtesi 1: A determinat nucli de la patronal UCH ja els està bé que no hi hagi conveni; confien en que assolin acords amb els comitès dels seus centres els pot anar millor que  amb un conveni de caràcter general. En aquesta lògica tindríem la nota enviada per UCH als seus associats recomanant aquesta alternativa que ha estat seguida amb rapidesa a la Catalunya central, on sembla que a primers de novembre s’inicien els contactes pels acords d’empresa en algun hospital de la zona.

Hipòtesi 2: Una excessiva visió jurídica dels temes comporta en la pràctica moltes dificultats per poder consolidar acords. Si en la negociació es posen moltes traves jurídiques això contribueix a dificultar els acords i per tant referma la posició de la hipòtesi 1

Hipòtesi 3: algun negociador pot haver ofert pel seu compte a algun sindicat, per exemple el passar les DPO a salari fixe, proposta inacceptable avui atesa la situació econòmica. Aquest fet dificultaria molt un possible acord, i afavoriria també la hipòtesi 1

Hipòtesi 4: alguns no volen un gran conveni que ho abasti tot, i preferirien un conveni global que regulés aspectes molt bàsics, i que després cada sector d’activitat negociés les seves especificitats. Per aconseguir això  el primer que cal és que la hipòtesi 1 vagi guanyant cos, per en últim terme proposar aquesta alternativa a patronals i sindicats com a sortida de l’atzucac en que es poden arribar a trobar si la hipòtesi 1 s’acaba imposant      


Que cadascú hi posi imaginació i es quedi amb la/les alternatives que els semblin més raonables. Veurem com acaba tot. Ara estem en aquest punt pendents de veure que passa el dia 29 d’octubre. Hi haurà “quòrum” per constituir la mesa negociadora?


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada