dijous, 29 d’agost de 2013

Recentralització de competències, també a Sanitat?
Aquests dies de calma i tranquil·litat han començat a aparèixer notícies relatives al fet que el “Ministerio de Sanidad” vol establir unes condicions homogènies a totes les comunitats autònomes pel que fa als criteris que regulen l’accés a les llistes d’espera tant quirúrgiques com d’accés a proves diagnòstiques i complementàries.

La lectura d’aquesta informació comporta una possible doble interpretació. D’una banda, el fet d’elaborar llistes d’espera a nivell nacional, requereix necessàriament que els criteris d’adscripció de malalts a aquests llistes en cada comunitat autònoma  siguin exactament els mateixos, per que sinó estem comparant pomes amb peres i es treuen conclusions del tot errònies com ha fet un determinat diari dit “nacional”, que té per objectiu demostrar que allà on governa el PP tot són flors i violes,  i allà on governen d’altres (Catalunya i Andalusia) tot són problemes.

La Ministra de Sanitat Ana Mato  

La segona interpretació que es deriva, fa referència a un fet que es pot constatar en les reunions del consell de ministres a Madrid: a cada reunió que fan, apareix un nou decret, una nova llei o disposició per la qual l’Estat espanyol recupera competències prèviament transferides a les comunitats. Exemples n’hi ha malauradament molts:  la dita llei Wert de l’ensenyament, la llei de Costes, sancions en matèria d’aigua a les conques, etc. Semblaria com si aquest afany per recuperar competències cedides a les comunitats, s’estigui incrementant notòriament afectant també a la Sanitat.

Intentar establir uns criteris comuns per les llistes d’espera sembla raonable. El que ja no ho és tant, es voler determinar quines han de ser les patologies incloses en la priorització de les llistes d’espera que sembla que és el segon pas que el “Ministerio” vol donar en aquesta direcció. Aquest segon pas sembla una autèntica barbaritat, atès que la problemàtica i la prevalença de patologies no és la mateixa en les diferents comunitats de l’estat espanyol.

Segons sembla el “Ministerio” vol garantir que tots els ciutadans espanyols tinguin la mateixa resposta del Sistema Nacional de Salut. La intenció és molt lloable a nivell teòric, però del tot impossible de poder-la dur a la pràctica.

Les llistes d'espera quirúrgiques s'han incrementat
en tot l'Estat espanyol
Sense anar més lluny, centrem-nos en Catalunya. Només a casa nostra, després de prioritzar llistes d’espera de 14 patologies quirúrgiques l’Administració sanitària catalana se’n va adonar que les necessitats no eren les mateixes a Barcelona, que  a Girona, Lleida, Tarragona o la Catalunya central i per això, amb el temps  va “personalitzar” les prioritats en funció de les necessitats dels territoris en concret. És a dir, es va fer prevaldre les previsions del Pla de Salut de cada territori per sobre de les visions globals dels “planificadors” de despatx.

Per tant, si aquesta és la realitat viscuda a Catalunya, és evident que a nivell d’estat espanyol el problema serà encara més rellevant, fent del tot impossible poder establir per tot el territori unes prioritats que en alguns no seran tals.

Tanmateix el que preocupa no és tant la qüestió de les llistes d’espera que el sentit comú acabarà imposant-se i deixant que cada territori fixi les seves prioritats en funció de la seva pròpia realitat. El problema està molt més relacionat amb aquesta mentalitat que trasllueix al darrera d’aquestes actuacions: la recentralització de competències per part de l’Estat. Aquest fet si s’acaba confirmant a Sanitat també serà molt preocupant oi ens portarà molts mal de caps. 

Sembla que en el proper “Consell Inter Territorial de Salut” sortirem de dubtes respecte a l’autèntica intenció del “Ministerio”  


2 comentaris:

  1. Ja fa temps que és el "Ministerio" qui decideix si una persona és o no usuària del Sistema de Salut. Fins a on sé, el Servei Català de la Salut, en els casos de persones que el "Ministerio" diu que no, les cobreix pel seu compte.

    ResponSuprimeix
    Respostes
    1. Segurament...Dona tota la sensació que estem davant d'un nou intent per decidir des de Madrid. Veurem com acaba tot

      Suprimeix