dimarts, 25 de gener del 2011

Estalviar en personal: aquest és un bon camí Sr. ConsellerÉs ben sabut en el mon empresarial que el més car que hi ha en una organització és un lloc de treball. Decidir la creació d’un lloc de treball és avui en dia un acte que moltes empreses es pensen una vegada i un altre abans no la prenen, si és que la prenen. A vegades fins i tot es prefereix recórrer a serveis externs per tal de no encarir el cost de la plantilla pròpia. 

Per això normalment abans de crear un lloc de treball, moltes organitzacions revisen la seva estructura de plantilla, analitzant el balanç entre l’aportació d’un treballador al producte col·lectiu de l’empresa i el seu cost real. Com a conseqüència d’aquest anàlisi, una organització seriosa es plantejarà eliminar de la seva estructura els treballadors que no aportin res, o molt poc, al bé comú que representa l’empresa.

És per això que estic molt d’acord amb el Conseller Ruiz, quan aquest manifesta als mitjans que vol reduir els alts càrrecs als hospitals, al Departament de Salut i al Servei Català de la Salut. Explica el Conseller que hi han hospitals que tenen un conseller delegat, un gerent, adjunts a gerència, directors assistencials, etc. És evident que el Conseller té tota la raó. No té cap sentit que una organització hospitalària tingui tota aquesta estructura directiva, ni que la situació econòmica ho permetés.

En el seu raonament, el Conseller no parla ni de l’ICS ni de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, ni de les empreses públiques. Cal parar-hi un moment d’atenció. Per exemple, en l’Agència hi té un conseller delegat i un gerent, i això no és un hospital, i a les empreses públiques hi té uns consells d'administració, amb alguns personatges que Déu ni do.


Tampoc parla de les delegacions territorials de Serveil Català de la Salut, o dels Serveis Territorials de l'ICS, alguns dels quals han adquirit unes dimensions pel que fa a la gent que hi treballa, absolutament descomunals...perdó...he dit que hi treballa...hauria de dir que hi cobra.

Vull dir que la revisió de l’eficiència del personal al servei de l’Administració Pública en el Departament de Salut, ha de ser una revisió de 360 graus, a tots els estaments i a tots els recons de cada estament, per tenir la certesa que tots els que hi són, és necessari que hi siguin. Toca doncs fer neteja, i eliminar tots aquells llocs de treball que aporten o molt poc o res a la sanitat del  nostre país.

Comparteixo plenament la proposta de no substituir les baixes del personal sempre que la qualitat de l’assistència no se’n vegi perjudicada. Això, en tots els llocs de treball no assistencials no ha de tenir cap mena de problema, i en els assistencials caldrà analitzar cas per cas i deixar-ho al criteri dels responsables de cada unitat, sempre que aquests exerceixin aquesta responsabilitat amb rigor i serietat.

Haig de discrepar amb el Conseller amb una qüestió: ell diu que no enviaran a ningú a l’atur. Això fa pensar que la intenció del Sr. Conseller és situar a tots aquests treballadors sobrants en altres àmbits diferents als que estan ara.  Com a ciutadà d’aquest país reclamo que envií a l’atur a tots aquells que estiguin ocupant un lloc de treball que no sigui estrictament necessari. Vull suposar que en aquest cas ell ha pretès dir allò “políticament correcte”. Jo prefereixo que faci allò que toca fer en funció de la situació del país, tant si és políticament correcte com si no ho és. El que em toca exigir com a ciutadà és eficiència, i un ús ètic d’uns recursos econòmics escassos que no podem malbaratar pagant llocs de treball que no serveixen per a res.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada