dilluns, 20 d’agost del 2018

Conversa relaxada, d’estiu, amb el Dr. Roger Pla, gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona del CatSalut.

La Catalunya Sud (comarques de la demarcació de Tarragona) vol convertir-se en una "Regió del Coneixement" de les previstes en el marc de la UE: centres sanitaris, universitat, industria, agricultura, turisme... disposen de tots els ingredients econòmics, socials i acadèmics per aconseguir-ho.


Dr. Roger Pla:

"El sistema sanitari públic és un factor clau a l'hora de consolidar una Regió del Coneixement"

"Prioritzar l'assistència primària com a base de la piràmide assistencial, fomentar la col·laboració entre els hospitals comarcals i els terciaris de referència, i assegurar l'equitat en totes les vessants de l'assistència, són tres reptes importants als que cal dedicar tots els esforços..."   

"Si el sistema sanitari fos realment equitatiu l'hospitalització a domicili hauria d'estar a disposició de tota la població..." 


  
El Dr. Roger Pla és el gerent del CatSalut
del Camp de Tarragona
Fa pocs dies, vaig escriure una entrada al blog, comentant la situació de l’Hospital Sant Joan de Reus, i criticant una proposta sorgida del territori, que pretén unificar els hospitals Joan XXIII de Tarragona i el Sant Joan de Reus en un de sol, i tot sota la cobertura de l’ICS. Més enllà de les ineficiències que es deriven d’aquest plantejament i de les “cotilles” de tot tipus que l’ICS representa per una gestió eficient dels recursos, he volgut tenir una conversa amb el Dr. Pla que, superant aquesta discussió, permetés conèixer la visió que la gerència del CatSalut al Camp de Tarragona té sobre el desplegament dels serveis sanitaris en aquell àmbit territorial.

El Dr. Roger Pla és un home afable i amable, arrelat al país, tot i que ell és d’una mica més al Sud, de Santa Bàrbara (Montsià) a les Terres de l’Ebre. La seva trajectòria professional és molt àmplia tant en posicions assistencials com en càrrecs directius i forma part d’un moviment tarragoní de l’àmbit acadèmic, que té les seves arrels a la Universitat Rovira i Virgili, que vol convertir les comarques tarragonines (anomenades Catalunya Sud), en una “Regió del Coneixement” dins del marc definit per la UE (Eurostat 2015).

Des d’aquesta visió, el Dr. Pla opina que “el sistema sanitari públic també  ha de formar part d’aquest plantejament com un dels actors claus del coneixement a les comarques de Tarragona”. I certament ningú li pot discutir aquesta afirmació; les ciències de la salut són coneixement i innovació, recerca i experimentació, són la vida per ella mateixa. Però aconseguir aquesta fita no es contradiu amb el fet de tenir a les comarques de Tarragona dues universitats o més d’un hospital. No és el nombre d’institucions que hi puguin haver sinó la manera de com es puguin coordinar totes elles el que aportarà sinèrgies i farà més eficient el sistema.

En aquest sentit, el mateix Dr. Pla m’explica com estan resolent l’assistència més especialitzada a l’Hospital de Valls. Des de la Regió sanitària han promogut una aliança entre els hospitals Joan XXIII i el Pius Hospital de Valls, per la qual professionals de l’Hospital tarragoní es desplacen a l’Hospital de Valls per fer assistència en especialitats com Urologia, Nefrologia, Al·lergologia, Otorinolaringologia, Pneumologia, Cardiologia, Digestiu i altres. Aquesta col·laboració està funcionant molt bé, (en algunes especialitats millor que en d’altres, perquè hi ha un fort component personal dels actors que intervenen en el procés per assegurar l’èxit d’aquests plantejaments) i permet que l’Hospital de Valls pugui facilitar a la seva població de referència una cartera de serveis, que sense aquesta col·laboració amb l’Hospital Joan XXIII de cap manera podrien oferir. És allò que el conseller Ruiz deia “hospitals amb serveis, no vol dir necessàriament serveis en els hospitals”.

Aquest mateix exemple que el Dr. Pla posa sobre l’Hospital de Valls és el que hauria d’implementar-se entre els hospitals Joan XXIII i Sant Joan, cercant una col·laboració estreta entre els dos hospitals, respectant cada un d’ells la seva pròpia identitat. De fet, en la conversa comentem que això és justament el que s’ha fet a Girona entre l’Hospital Trueta i el Sta. Caterina a través d’una gerència unificada entre els dos hospitals, que és la única manera de poder coordinar perfectament el dos centres. També es va aplicar una solució anàloga unificant gerències en el cas dels consorcis del Penedès i del Garraf, abans de la seva fusió. 

El Dr. Pla entén la sanitat pública de la “Catalunya Sud” com una empresa innovadora, sostenible, competitiva, amb capacitat d’atracció de professionals i vocació universitària. Les seves prioritats passen per millorar la base de la piràmide assistencial (l’assistència primària), per fomentar la col·laboració entre els hospitals comarcals i els hospitals terciaris de referència (a l’estil del que estan fent amb l’Hospital de Valls), i en promoure l’equitat del sistema sanitari, entre altres qüestions. 

L'unitat de diàlisi de l'Hospital de Valls és fruit de
l'aliança amb el Joan XIII de Tarragona 
Parlant de les dificultats per aconseguir un sistema sanitari realment equitatiu, posa l’exemple de l’hospitalització a domicili. “Crec que s’hauria d’assumir l’hospitalització a domicili amb una visió integradora i oferir-la a tots el ciutadans de la Catalunya Sud, activada des de l’assistència primària i no només a algunes comarques com passa ara. El finançament d’aquesta activitat hauria de provenir dels estalvis que farien els hospitals per unes estades innecessàries i que ara s’estan produint. És complicat però hem de treballar en aquesta direcció...El que passi en els domicilis ha d’estar lligat entre assistència primària i els hospitals...”

Hem acabat la conversa parlant dels sistemes d’informació, perquè la l’aliança del Joan XIII amb el Pius Hospital ha implicat també la instal·lació a Valls del mateix sistema d’història clínica que al Joan XXIII, i aoxò els ha facilitat molt aquesta col·laboració estratègica entre els dos centres, i en aquet punt hem coincidit en la conveniència que el CatSalut homologués aquells 4 o 5 sistemes d’informació que realment responguin a les necessitats del contingut de la història clínica, del nostre sistema sanitari, i de la necessària informació que caldria disposar, assegurant des del punt de vista tècnic una perfecta connexió entre els diferents sistemes homologats. Posar els sistemes d’informació dels hospitals catalans en mans d’un sol proveïdor no seria una decisió estratègica intel·ligent i els costos que caldria assumir tampoc es poden plantejar en uns moments en els que l’economia del país ni tan sols permet pagar com caldria als nostres professionals...

I fins aquí aquesta conversa, interessant, refrescant tot i la calor, distesa i de molt bon “rollo”. El Dr. Roger Pla és un gran conversador.            

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada