diumenge, 26 d’agost del 2018

Cal més transparència i retiment de comptes amb les llistes d’espera


La transparència no consisteix només en fer un discurs anunciant que es vol ser transparent; cal que les paraules i les bones intencions es transformin en fets.


En l'exercici de la transparència, el retiment de comptes és un element molt important. Conèixer els objectius del departament de Salut i el grau d’assoliment dels mateixos un parell de vegades a l’any era una bona pràctica que en el cas de les llistes d’espera caldria recuperar. Des de fa ja uns quants anys, era costum que abans de les vacances el CatSalut informés de l’estat de les llistes d’espera. Durant l’any hi havia dues dates significades per conèixer la situació dels malalts que estaven pendents d’una intervenció quirúrgica: el mes de gener en que el CatSalut retia comptes dels resultats obtinguts amb les llistes d’espera de l’any anterior, i el mes de juliol en que s’informava de la situació de les llistes a 30 de juny. Ambdues informacions eren esperades amb interès. La primera per saber si els resultats de l’any havien millorat o empitjorat la situació dels anys anteriors i en quina mesura ho havien fet, i la segona per analitzar si les previsions del CatSalut per aquell exercici anaven o no ben encaminades. Sigui com sigui, aquest estiu ens hem quedat sense aquesta última informació.     

I caldria recuperar les bones costums. El departament de Salut es deu al Parlament de Catalunya i la comissió de Salut és un bon lloc per debatre al voltant de les llistes d’espera i altres qüestions, però també és ben cert que la societat actual vol estar ben informada i per tant necessita que les administracions públiques retin comptes públicament. I informar als ciutadans de les llistes d’espera és també un obligació dels responsables de la nostra sanitat púbica, sobretot en un tema que ha resultat ser tan sensible per a la opinió pública.

De fet, ha estat el propi Parlament de Catalunya qui en més d’una ocasió ha instat al departament de Salut a millorar la informació als ciutadans sobre les llistes d’espera i retre comptes de la seva actuació en aquest i en molts altres àmbits. D’acord que el CatSalut disposa a la seva pàgina web d’un enllaç que permet conèixer a cada Regió sanitària, centre per centre, patologia per patologia, l’activitat feta des de l’1 de gener, els pacients que resten en llista d’espera i el temps mitjà d’espera de cada pacient. Per tant, a nivell informatiu els ciutadans poden fer-se a la idea de quina és la seva situació particular en cas de necessitar una intervenció quirúrgica en algun centre de Catalunya.

Ara bé; això és informació. Això no és retiment de comptes. Els ciutadans volem saber també com anem en relació a anys anteriors;  volem saber si els compromisos adquirits per el departament de Salut en determinades patologies s’estan complint i en quina mesura es compleixen; els ciutadans tenim dret a saber que fa el nostre govern per millorar aquest aspecte tan sensible de la nostra sanitat. Avui els ciutadans tenen informació, però els manca transparència. 

Segurament, si vinguéssim d’una situació normalitzada, amb la informació de la web del CatSalut n’hi hauria suficient, però tenint en compte que les llistes d’espera varen ser un dels elements que més va patir els efectes de la crisi econòmica (junt amb salaris dels professionals, inversions en equipaments i farmàcia dels pensionistes), no n’hi ha prou amb la informació i ens cal poder constatar com la situació es va normalitzant i a quin ritme es torna a una situació que es pugui considerar correcta.

Amagar aquesta realitat als ciutadans és no retre comptes, i desobeir una reclamació que el Parlament de Catalunya ha reiterat en més d’una ocasió al departament de Salut; no és tampoc una bona pràctica en democràcia. En aquest sentit, val a dir que les hemeroteques són un autèntic mal son per els polítics. I la consellera de Salut Alba Vergés no és una excepció en aquest sentit. Això és el que ella reclamava en el Ple del Parlament de Catalunya del 28 de març de 2014 al llavors conseller de Salut Boi Ruiz: “necessitem reduir les llistes d’espera i per això cal gent treballant... Què pensa fer conseller per encarar una reducció de les llistes d’espera?”

Doncs ves per on, ara li correspon a la pròpia consellera respondre aquesta pregunta que ella mateixa havia formulat quan era diputada, i li correspon també informar a la ciutadania de l’evolució d’aquestes llistes com exercici de retiment de comptes. Tot plegat equival a apel·lar a la transparència que també va ser reivindicada per la diputada, ara consellera,  en nombroses ocasions...  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada