diumenge, 20 de juny del 2021

L’Hospital de Bellvitge estén l’aplicació dels protocols ERAS, que milloren el preoperatori i la recuperació dels pacients després de la cirurgia


És una col·laboració de José Jerez, infermer de Pràctica Avançada i coordinador del protocol ERAS a l’Hospital Universitari de BellvitgeEl protocol de Recuperació Millorada després de la Cirurgia, ERAS en les seves sigles angleses, inclou tot un seguit d’estratègies i mesures innovadores, avalades per l’evidència clínica i que s’apliquen des del preoperatori fins al postoperatori, amb l’objectiu de reduir l’estrès del pacient, les complicacions que poden sorgir durant l’ingrés i afavorir la seva recuperació funcional, i com a conseqüència el temps d’ingrés al centre.


Els protocols ERAS, que van néixer als anys 90 al nord d’Europa, es van començar a aplicar l’any 2018 al Servei de Cirurgia Colorectal de l’HUB. Des de llavors està en continua expansió al centre. Altres quatre serveis més ja han incorporat plenament el protocol ERAS a les seves intervencions quirúrgiques: Cirurgia Plàstica, Urologia, Cirurgia Toràcica i la implantació de pròtesis de genoll i maluc que duu a terme el Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Això ha propiciat que més de 1.500 pacients hagin estat donats d’alta a l’Hospital de Bellvitge amb l’aplicació d’aquests protocols. Fins a 6 processos quirúrgics més estan en procés per assolir la implantació completa de l’ERAS en els propers mesos: cirurgia pancreàtica; angiologia i cirurgia vascular; cirurgia cardíaca; cirurgia de raquis; cirurgia maxil·lofacial i cirurgia de cap i coll.

 

Gràcies a la millora global del procés operatori, es redueix l’estada mitjana dels pacients de forma significativa, però sense un augment de les visites a Urgències ni dels reingressos posteriors. D’aquesta manera, i amb nivells de satisfacció molt elevats, els pacients d’urologia han reduït un 64% els dies d’ingrés postoperatori; el de cirurgia colorectal un 50%; els de pròtesi de maluc un 42% i els de cirurgia plàstica un 24%.


El protocoll ERAS s’inicia un mes abans de la data prevista per la intervenció amb el programa de prehabilitació, que té com a objectiu aconseguir el millor estat funcional del pacient des d’un punt de vista físic, cognitiu i nutricional. Mitjançant una primera consulta, les infermeres coordinadores porten a terme un cribratge dels pacients per detectar qualsevol risc en els tres àmbits esmentats. Si tot és normal, el pacient rep de manera verbal i amb material imprès i audiovisual les pautes a seguir per arribar en el millor estat possible al dia de la intervenció. S’engega aleshores un sistema de control continu, ja que el pacient té des del primer dia el telèfon directe de la seva infermera.  


El desenvolupament dels protocols ERAS continua durant la intervenció i el postoperatori amb una sèrie de mesures avalades clínicament i en alguns casos molt innovadores, com ara el fet de trencar les hores de dejú prèvies a l’operació amb begudes amb maltodextrines al 12,5% o aconseguir que el pacient surti del llit i comenci la ingesta de líquids o aliments el mateix dia de la intervenció. El pacient ingressa optimitzat i amb uns ‘deures’ que sap que haurà de fer durant tot el procés. D’aquesta forma tenim un pacient més independent i més satisfet perquè es recupera molt millor.


El programa ha pres encara més rellevància amb la pandèmia, ja que en reduir les complicacions postquirúgiques s’afavoreix la recuperació del pacient i es redueix la seva estada a l’hospital. La Covid-19 ens ha ajudat a ser més eficients i creatius. Hem hagut d’adaptar les consultes de prehabilitació infermera de forma telemàtica i hem ajustat els instruments que utilitzem per mesurar i cribar per tal que siguin igualment validables des de la distància (visita telefònica o videotrucada). Els resultats obtinguts ens indiquen que poden ser igualment útils que els presencials: els pacients han pogut acomplir els seus objectius de recuperació satisfactòriament. També, de forma conseqüent, els objectius d’estada mitjana i de gestió a l’hospital.

Els protocols ERAS s’autoavaluen contínuament a l’Hospital de Bellvitge mitjançant la metodologia PDCA (Plan, Do, Check, Act) i basant-se en els indicadors proposats per l’ERAS Society i el grup GERM (Grupo Español de Rehabilitación Multimodal). Sota la Direcció d’Avaluació i Processos del Centre es fusionen amb la metodologia Lean reduint o eliminant aquelles accions que no aporten valor al procés.

 

L’aplicació dels protocols ERAS a l’Hospital de Bellvitge és fruit del treball multidisciplinari de cirurgians de diferents especialitats, professionals d’infermeria, d’anestesiologia, endocrinologia, nutrició i dietètica, rehabilitació i farmàcia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada