dijous, 17 de novembre de 2011

Al voltant de la vaga de metges
Més enllà del seguiment  real que els metges han fet de la vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya, voldria fer alguns comentaris al voltant d’aquesta vaga.

El Sr. Francesc Homs, portaveu del Govern de Catalunya

En primer lloc voldria destacar la inexperiència del Sr. Francesc Homs portaveu del Govern de la Generalitat, quan d’una manera al meu entendre desafortunada intenta desacreditar la vaga i als seus promotors, qualificant-la de “fracàs”, “error” o dient que la vaga “no servirà de res”.

Crec que davant d’una vaga que sens dubte ha afectat a un conjunt nombrós d’usuaris, per respecte a aquests usuaris mai pots dir que la vaga ha estat un fracàs. Fer-ho denota una manca de respecte absoluta a aquells que n’han patit les conseqüències. Crec que aquest error només es pot cometre des de la inexperiència. Però a més aquest tipus de comentaris tenen un altre aspecte negatiu: generen   en el col·lectiu que ha convocat la vaga un rebuig visceral que encara fa més difícil la sortida pactada de la crisi que s’ha pogut generar.

Desafortunat doncs el Sr. Homs. Cal confiar que mica en mica vagi adquirint experiència i progressant com els nens a l’escola. De moment, insuficient absolut per un portaveu del Govern de Catalunya.  

Un segon aspecte que volia comentar fa referència als possibles efectes beneficiosos que la vaga té, que els té. Per ella mateixa una vaga és indesitjable per la gran majoria de la població, especialment aquelles vagues que es produeixen en els serveis públics, però poques vagues tenen al mateix temps aspectes positius com els que pot tenir aquesta.

En efecte: es comenta que mentre el Conseller Mas Colell intenta continuar amb  les retallades  de cara al pressupost 2012, des del Departament de Salut s’intenta convèncer al Govern de que el sistema de salut català no  pot admetre ja cap altre retallada. I semblaria que significats membres del Govern, i el propi President entre ells, estarien convençuts que de cara al 2012 no es pot continuar retallant. Les posicions enfrontades entre el departament de Salut i el de Economia en major  o menor grau, venen sent habituals en totes les legislatures. L’actual no és una excepció. La vaga doncs pot tenir un efecte positiu en el sentit que faci veure als nostres  governants que el sistema pot esclatar en una autèntica revolta social si algun il·luminat dins del Govern intenta escanyar encara més del que ja ho està, la sanitat pública del país.És per això, que el conseller Ruiz s’afanya una vegada i un  altre a explicar que de cara als 2012 no hi hauran més retallades que afectin a l’assistència sanitària. És més, va més enllà i diu que de cara al proper exercici l’activitat i la tarifa no es veuran afectades (ni en positiu ni en negatiu), la qual cosa és positiva davant l’amenaça que el Sr. Mas Colell vulgui tornar a passar el rasclet. Fins i tot parla de mantenir la massa de diners dedicada a l’assistència. Semblaria doncs que els ingressos dels centres de la XHUP no es veuran afectats per noves retallades, ni tan sols en la part variable dels contractes.Pel que es va coneixent,  el propi conseller explica que les retallades afectaran al Departament de Salut però en àrees no directament assistencials com poden ser la farmàcia, el terciarisme, algunes estructures administratives ineficients, etc. Davant d’aquesta situació d’incertesa està molt clar que no podrem sortir de dubtes fins que el pressupost 2012  no s’aprovi en el Parlament de Catalunya. Mentre això no succeeixi, trobo molt oportú que algú (en aquest cas el sindicat Metges de Catalunya) li faci veure al Govern  català que el sistema sanitari del nostre país no pot acceptar  noves retallades.

 El sindicat planteja a més altres reivindicacions de tipus salarials, sota la demagògia habitual de la qualitat assistencial. Sobre aquestes, entenc que sense discutir-ne la raó que puguin tenir, segurament  i atesa la situació de crisi generalitzada  del país, no és el moment  més oportú per plantejar-les.


Cap comentari:

Publica un comentari