dimarts, 9 de novembre del 2021

La Innovació en Salut, una pràctica del dia a dia, cada vegada més necessària i transversal a l'Hospital de Bellvitge

L’Hospital de Bellvitge té un equip directiu que vol situar el Centre, com un dels hospitals punters de la Unió Europea. Per aconseguir-ho compta amb uns professionals que excel·leixen en la pràctica assistencial, amb el suport de les tecnologies més modernes i amb unes infraestructures actuals estrenades recentment. Només li manca acabar d’adequar els espais destinats a l’hospitalització dels malalts per esdevenir sens dubte el millor hospital de Catalunya. Compta també amb un equip gerencial encapçalat per la Dra. Montserrat Figuerola i la Dra. Encarna Grifell com a estreta col·laboradora, molt motivades per introduir la cultura de la innovació a tots els nivells de l’organització. 
Per això m’ha semblat d’interès conèixer l’opinió de la Dra. Grifell, impulsora d’aquesta estratègia de la innovació en tot el conjunt assitencial, que com és sabut acaba de celebrar el seu primer cinquantenari           

 

 

¿Per què la innovació esdevé un pilar estratègic cabdal d’un hospital d’alta complexitat com l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)?

 

Tenint en compte que innovar vol dir transformar, fer les coses de manera diferent per afegir valor a allò que fem, està clar que la innovació és cabdal per a tot tipus d’organització i, molt especialment, per a les organitzacions que prestem serveis de salut. Per què? Perquè els nostres serveis tenen l’objectiu fonamental de promoure, mantenir i millorar la salut de la població, un element bàsic del benestar d’una societat. Per tant, per a nosaltres és essencial afegir valor als nostres processos clau. Per altra banda, tenim clar que la innovació és un element de diferenciació estratègica per a les organitzacions i la nostra es troba, a més, en un entorn complex, amb molts reptes i amb canvis accelerats als quals t’has d’adaptar i, si és possible, avançar-te. 


Quin són els grans eixos sobre els quals s’ha de desplegar la cultura de la innovació al si de l’HUB?

 

El model de la Gerència Territorial Metropolitana Sud (Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital de Viladecans i Atenció Primària Metropolitana Sud) es basa en tres grans eixos: la gestió de les idees per a la transferència del coneixement, el foment de la cultura de la innovació i la potenciació d’un ecosistema intern i extern. Aquest model s’ha definit de manera participativa entre professionals referents dels tres dispositius i, posteriorment, cada dispositiu l’ha adaptat a nivell intern. La gestió de les idees inclou des de la identificació de necessitats no cobertes fins a totes les activitats que permeten fer realitat la transferència del coneixement i la seva aplicació a la pràctica clínica o al mercat. El foment de la cultura de la innovació es refereix a les activitats orientades a la promoció i desenvolupament del talent innovador dels professionals. I, finalment, la potenciació d’un ecosistema intern i extern comprèn tot allò que fomenti les col·laboracions en l’àmbit de la innovació entre els professionals de la GTMS i també amb altres entitats, tant públiques com privades. A més, el model incorpora un àmbit transversal d’avaluació de les accions i projectes, per tal de monitorar-lo i anar-lo adaptant i millorant. 

 

Quins són els trets definitoris del model d’innovació de l’HUB i la GTMS i com s’estan concretant?

 

Un dels elements claus del desplegament d’aquest model a nivell de la GTMS és el seu abast territorial i l’enfocament transversal multicèntric. Aquesta visió és essencial per a nosaltres, ja que potencia l’atenció integral i integrada, tenint en compte el triangle domicili–atenció primària–hospital. Un altre element clau és el treball col·laboratiu amb els instituts de recerca i innovació relacionats amb els hospitals i amb l’atenció primària, com són l’IDIBELL i l’IDIAP. Aquesta col·laboració es concreta en la Unitat Funcional de Suport a la Innovació de la GTMS, des d’on s’impulsen els tres eixos del model d’innovació esmentats però especialment el de gestió de les idees. A nivell de l’HUB, hem promogut la innovació com a palanca per impulsar les estratègies de millora de l'experiència del pacient, de desenvolupament professional i de treball en xarxa. A través de la innovació, estem incorporant nova tecnologia per afavorir la transformació digital, la reenginyeria del procés assistencial amb visió integrada i territorial, l’ús de la intel·ligència artificial, la comunicació entre professionals per a la gestió compartida dels pacients, i l’apoderament de pacients i cuidadors.


Quins són els principals projectes en marxa ara a la GTMS i quina millora implicaran en la salut dels ciutadans?

 

Ara mateix hi ha 22 projectes en marxa a la GTMS amb diferents components innovadors, 13 dels quals estan finançats amb fons competitius europeus i locals (Compra Pública d'Innovació, Transformació Digital, Programa Horizon 2020, Programa d’Especialització i Competitivitat Territorial, entre d’altres). Aquests projectes estan dirigits a pacients amb diferents patologies com ara l’ictus, la insuficiència cardíaca, les arrítmies, procediments quirúrgics de diferents especialitats, el diagnòstic de patologies infeccioses, oncològiques i neurodegeneratives, i els pacients crítics, entre d’altres. Pel que fa als components d’innovació orientats a afegir valor a l’atenció que prestem, vull destacar l’abordatge integral de la persona mitjançant la reenginyeria del procés assistencial amb visió territorial i amb unitats transversals, on participen pacients i familiars i on s’aplica tecnologia digital que permet el monitoratge continu a distància i el seguiment a domicili. Un altre component altament innovador i que han de tenir molt impacte en la millora de l’assistència és la tecnologia de les dades amb intel·ligència artificial i machine learning, que ens permetrà millorar les decisions clíniques a través de la identificació dels diferents patrons i perfils de pacients. D’aquesta manera, podrem personalitzar i ajustar les mesures de prevenció, diagnòstic i tractament a les necessitats i característiques de cada pacient. Finalment, cal destacar l’ús d’eines de realitat immersiva i gamificació que faciliten les decisions clíniques compartides, amb la participació activa del pacient en la cura de la seva salut.  

 

Com es promou la innovació activa entre els professionals d’una organització com l’HUB sense perdre de vista l’assistència i l’atenció a la ciutadania?

 

Si recordem que, com hem dit, la innovació és fer les coses de manera diferent per afegir valor a allò que fem, entendrem que no es pot separar la innovació de l’assistència i l’atenció a la ciutadania. La promoció de la innovació s’aconsegueix quan orientes la cultura de l’organització a afegir valor al que ja s’hi fa. En el nostre cas, hem apostat per definir un model d’innovació territorial que inclou un marc d’actuació general, elements de difusió, formació i sensibilització, i un entorn de suport i acompanyament als professionals per facilitar el pas de les idees a projectes. Això es fa des de la Unitat Funcional de Suport a la Innovació de la GTMS, en el qual s’integra l’equip de innovació de la Gerència i, en el cas de l’HUB, també de l’IDIBELL.


Per acabar, quines són les línies de futur que s’estan treballant?

 

Una de les nostres prioritats és la progressiva transformació digital de l’organització i l’ús intel·ligent de les dades, amb l’objectiu de millorar l’experiència del pacient i els resultats en salut. La nostra aposta estratègica passa per impulsar iniciatives i projectes que fomentin el treball en xarxa, posant el focus en la millora de l’experiència del pacient i dels seus cuidadors, i treballant per incorporar eines tecnològiques que ens ajudin a millorar la presa de decisions compartides. Volem generar un entorn que faciliti la humanització de l’atenció i l’apoderament del pacient a tots els nivells assistencials. Així, si fa cinc anys vam activar la necessitat de difondre la cultura de la innovació a l'HUB com a objectiu estratègic, ara ja s’ha convertit en un aspecte transversal i estructural que incideix en tota l’organització. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada