dimecres, 14 de novembre del 2012

Nou sistema de pagament a la sanitat catalana


El Dr. Ramon Espasa fou el primer conseller de Sanitat de
la Generalitat provisional
A la sanitat del  nostre país li està passant el mateix que a l’ensenyament: nou conseller que arriba, nou sistema de pagament a la vista. Des que la Generalitat va assumir a l’any 81 les transferències de Sanitat, hi haurà hagut 5 models de pagament diferents: el que havia establert l’extint INP abans de les transferències basat en pagament per estades; el pagament per UBA basat en les anomenades unitats bàsiques assistencials, barrejat amb pagaments del pressupost sencer en alguns centres;   el pagament per altes basat en la complexitat i l’estructura tecnològica dels centres; el sistema de pagament per càpita basat en una assignació territorial funció de la població del territori i que es relacionava amb l’activitat feta pels centres i el proper sistema, el pagament basat en episodis. Trenta anys mal comptats des de les transferències i 5 sistemes de pagament diferenciats; vol dir una mitjana de 6 anys de vigència de cada un dels models. 

El Dr. Josep Laporte fou el segon conseller de Sanitat de la
Generalitat. Va fer el canvi de pagament per estades a
 pagament per UBA 
Fa pocs dies, en una reunió en la que es presentaven els trets bàsics del nou sistema algú dels que el presentaven va explicar als presents que s’havien fet diferents modelitzacions per avaluar els resultats del nou sistema, i que semblava que els centres no s’havien de preocupar per que hi havia molts pocs cassos en els que hi haguessin canvis significatius en els resultats econòmics dels centres conseqüència del canvi de model.   Si això és així, jo em pregunto i perquè el canvi doncs? Val a dir que el canvi no és banal. Implicarà canvis substancials en els sistemes d’informació dels centres. També és cert que com veurem més endavant el canvi suposa una millora en la qualitat de la compra de serveis per part del CatSalut, però aquesta millora serà costosa i complicada. És aquest el millor moment per a fer-ho?

El Dr. Xavier Trias va substituir al Dr Laporte al
front de la conselleria. Va promoure
el pagament per altes
El nou “sistema de pagament en base territorial”  persegueix entre altres coses alguns objectius interessants pel que fa a la seva formulació com per exemple: “passar d’un model basat en l’activitat i la producció en un model basat en la necessitat i el resultat”. Jo crec que aquesta frase resumeix força bé els objectius del nou sistema de pagament: què és el que el CatSalut prioritza en cada territori, i com és resolen des del punt de vista qualitatiu els problemes de salut. El sistema també pretén posar èmfasi en l’assistència primària com a eix vertebrador de la sanitat a Catalunya així com reforçar el paper del territori.


El Dr Eduard Rius va se el següent conseller. No va fer
canvis rellevants en el sistema de pagament
Pel que ha transcendit fins ara al nou sistema de finançament encara li cal un llarg recorregut abans de poder ser implementat. Jo calculo que fins l’any 2014 no el tindrem d’una manera efectiva en el dia a dia. Tanmateix aquest marge de temps és del tot necessari atès que hi ha molts punts obscurs en la proposta actual. Veiem-ne algunes:


Es defineix com a episodi clínic tots aquells processos que tenen relació en el temps amb una alta. Per tant, consultes externes posteriors a l’alta formaran part de l’episodi. Quan es podrà facturar? Quan es doni l’alta tot i que l’episodi no estigui tancat? Fins que es tanqui l’episodi?

Sembla que un episodi inclourà les altes considerades no terciàries que hagi fet el centre, amb les consultes externes que hi vagin relacionades, l’hospital de  dia si hi està relacionat, la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria que pugui correspondre, els  diferents programes que es puguin assignar a l’episodi, les tècniques, tractaments i procediments no complexos assignats a l’episodi, i els implants quirúrgics fixes. Caldrà afinar molt bé què es pot incloure i què no en un episodi segons el CatSalut.

El Dr. Xavier Pomés va tenir una curta etapa com a conseller
de Sanitat. No va tenir temps de fer masses coses


Per altre banda sembla que els Hospitals es classificaran en sis nivells diferents, en funció de la seva estructura tecnològica. A partir d’aquí un episodi clínic tindrà un pagament per casuística (els diferents episodis) complementat amb un pagament estructural.

L’assignació territorial sembla que tindrà  un 5% variable en funció de l’obtenció de determinats objectius per part de tots els proveïdors que formin part d’aquell territori. Com es resoldrà la presència de l’ICS en la immensa majoria de territoris de Catalunya? D’aquest 5% variable sembla que només un 1% serà responsabilitat directa d’un centre considerat individualment mentre que l’altre 4% seria de “responsabilitat compartida”. Com s’afrontarà en la realitat aquest tema?

La Dra. Marina Geli va introduir el concepte de territori en el
 sistema de pagament a l'assignar un pagament per càpita

Les consultes externes sembla que queden fora del finançament atès que només se’n reconeixeran algunes d’elles integrades dins de l’episodi en funció de de si són mèdiques (oncològiques o no) quirúgiques (urgents o no) i psiquiàtriques.

També les urgències es classificaran en 6 nivell diferents de severitat. Sembla que per una part es pagarà la severitat en funció d’aquests 6 nivells i a més s’abonarà una part fixe pel triatge.

El Dr. Boi Ruíz és a punt d'introduir un nou canvi en el sistema
de pagament dels centres concertats. 
Tot plegat sembla prou complicat. Caldrà temps per pair-ho suficientment. A mesura que es vagin aclarint els interrogants que ara planen sobre el sistema, anirem explicant com es va configurant el model. D’entrada m’atreveixo a assegurar que els hospitals i centres de primària hauran de canviar els seus sistemes d’informació, si més no la part referent  a facturació amb el cost elevat que això suposarà. No crec que avui en dia hi hagi ni un sol centre en tot el SISCAT capaç de poder facturar amb els sistemes d’informació dels que disposen actualment.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada